ติดต่อเรา 

ตม.จว.แม่ฮ่องสอน  เลขที่  ๒๐๒  หมู่  ๑๑  

ตำบล  ปางหมู  อำเภอเมือง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ ๕๘๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์  ๐๕๓ ๖๑๒๑๐๖

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   สายด่วน  ๑๑๗๘

Contact us

Maehongson Immigration   202 moo 11  Pangmoo

Muang,MAEHONGSON   58000    Hotline  1178